درباره من

باسلام،

اینجانب سید محمد سادات کیایی، با امضای محمد کیایی، در مهر سال ۱۳۳۵ متولد شدم و در سنین هفت الی هشت سالگی تمایلات خوشنویسی را در خود احساس کردم و آهسته آهسته اوج می گرفت و بالاخره درسن یازده سالگی نزد استاد بزرگ خوشنویسی، جناب استاد غلامحسین امیرخانی، که البته همشهری بودن دراین حضور تاثیر بسزایی داشت رفتم و به سرعت جذب کار و شخصیت ایشان گردیدم و بواسطه اشتیاق بی حد و حصر در پرداختن به خوشنویسی از همه کارهای معمول دیگر زندگی بدور شدم و در نهایت با همه افت و خیز ها در سال ۱۳۵۵ موفق به اخذ مدرک ممتاز گردیدم، ومجددا تحت تاثیر تلاطمات زندگی و جامعه درسال ۱۳۶۵ بعنوان مدرس انجمن در خدمت هنرجویان بودم، و بعد فوق ممتاز و در سال ۱۳۹۱ مرحله دیگری را که استادی بود تجربه کردم و پر واضح است که در این مسیر مراحل گوناگون دیگری است که اگرتوفیق باشد باید تجربه کنم.

mohammad cheraghi